Normes de seguretat

És obligatori

 1. Observar les recomanacions i obeir les ordres del personal tècnic del Club
 2. Consultar la previsió meteorològica abans de sortir
 3. Anotar en el full de control les sortides i els retorns del mar
 4. Dur l’armilla d’ajut a la flotabilitat quan es surt a navegar
 5. Comunicar la intenció de navegar fora de l’àrea de seguretat (Aiguadolç – Terramar)
 6. A mar no abandonar mai l’embarcació
 7. Amarrar correctament l’embarcació al llit d’avarada
 8. Regatistes: Disposar de la Llicència de la Federació Catalana de Vela (FCV)

Es recomana

 1. Revisar l’estat de l’embarcació abans de sortir a navegar
 2. Portar xiulet, navalla, grillons o caps per a petites reparacions
 3. En cas de necessitar ajut al mar, mantenir-se a l’embarcació i fer senyals d’auxili amb els braços estirats en creu
 4. Disposar d’assegurança de responsabilitat civil

En Regates

A més de les indicaciones anteriors, per participar en regates cal:

Tot participant a qualsevol Regata o Trofeu ha de disposar de la corresponent Llicència Federativa.

Es imprescindible que tot participant ompli i signi el document “Full d’Inscripció” corresponent. (Per la Regularitat un únic full amb validesa per l’any en curs).

Abans de sortir a mar cal omplir de forma intel·ligible i signar el “Full de Control” que trobareu al TOA (taula blanca situada a l’entrada del Club). No confondre amb el Full de Control situat a la porta del taller del Contramestre.

Aprofitem per recordar-vos la importància que disposeu d’una assegurança per a la vostra embarcació.

Amb l’entrada en vigor d’aquest Real Decret en veiem obligats a complir estrictament els punts anteriors, pel que no poden admetre en el camp de regates ni classificar als esportistes que no compleixin els punts anteriors.

El nostre Club procura la màxima participació a les Regates i Trofeus que organitza, però sempre dintre de les normatives aplicables, per lo que us demanem la vostra col·laboració i comprensió en l’aplicació de la normativa. Penseu que ni el Club ni els seus professionals poden assumir responsabilitats mes enllà de lo raonablement exigible.

Com haureu comprovat, a les últimes regularitats ja hem oficialitzat el TOA (taula a l’entrada del Club) amb instruccions i les seves modificacions, meteo, fulls de control, Pla de seguretat de la regata, etz.

Assegurança

Tot propietari d’una embarcació té l’obligació de disposar d’una assegurança de seguretat civil obligatòria. La llicència federativa d’esportista inclou la cobertura bàsica de responsabilitat civil.

Podeu tramitar la vostra llicència federativa a l’oficina del club. La llicència federativa té una vigència anual i es renova a principi de cada any natural.

A banda de l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria, també és altament recomanable contractar una assegurança de danys propis de l’empbarcació. Tant si no disposeu de llicència federativa com si voleu contractar una assegurança específica per la vostra embarcació podeu adreçar-vos a l’oficina del club per demanar informació sobre ofertes de companyies asseguradores especialitzades.